O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/16/30

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WI/16/30

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 6 października 2016 r.