O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WI/16/23

Decyzja o wyniku naboru – dotyczy ogłoszenia nr WI/16/23

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 września 2016 r.