O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/16/45

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WGL/16/45

Rekrutacja na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami została zakończona bez wyłonienia kandydata ( brak ofert spełniających wymagania formalne ).

Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WGL/16/45 została zakończona.

 

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2016 r.