O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/16/26

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WGL/16/26

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WGL/16/26 została zakończona.

 

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

data publikacji: 30 listopada 2016 r.