O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WEF/16/17

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WEF/16/17

Na stanowisko Starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym zatrudniona została z dniem 14.09.2016 r. Pani Monika Kamińska z Gdańska.

Uzasadnienie:

Pani Monika Kamińska wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisał: z up. WIesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 września 2016 r.