O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/16/51

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WAG/16/51

Na stanowisko Kierowcy w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym zatrudniony został z dniem 13.02.2017 r. Pan Mariusz Łokietek z Gdańska.

Uzasadnienie:

Pan  Mariusz Łokietek spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Posiada duże doświadczenie w zawodzie kierowcy,  oraz odpowiednie wykształcenie zawodowe. 

podpisała: Z up. Dyrektora Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 14 lutego 2017 r.