O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/16/48

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WAG/16/48

Na stanowisko   Referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  zatrudniona  została z dniem 23.01.2017 r. Pani Julita Morka  z Gdańska.

Uzasadnienie:

Pani Julita Morka  wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 stycznia 2017 r.