O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/16/42

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WAG/16/42

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym zatrudniona została z dniem 19.12.2016 r. Pani Anna Zielińska-Lis z Gdańska.

Uzasadnienie:

Pani Anna Zielińska-Lis wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2016 r.