O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WAG/16/39

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WAG/16/39

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym z powodu braku ofert pracy.

Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WAG/16/39 została zakończona.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2016 r.