O
oddziale

Wyniki rekrutacji - DS/16/36

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia DS/16/36

Na stanowisko Referenta  w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku  na umowę na czas zastępstwa zatrudniony  został z dniem 01.12.2016 r. Pan Patrycjusz Łuczak ze Słupska.

Uzasadnienie:

Pan Patrycjusz Łuczak wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2016 r.