O
oddziale

Lista kandydatów - WI/16/37

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WI/16/37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki w Dziale Aplikacji:

  1. Janiczak Maciej  - Gdańsk,
  2. Kaczorowski Piotr – Gdańsk
  3. Włodarczyk Marek – Rumia

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2016 r.