O
oddziale

Lista kandydatów - WI/16/37

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WI/16/37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki w Dziale Aplikacji:

  1.  
  2.  
  3.  

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2016 r.