O
oddziale

Lista kandydatów - WAG/16/51

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierowcy w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym:   

  1. Łokietek Mariusz – Gdańsk

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 19 stycznia 2017 r.