O
oddziale

Lista kandydatów - WAG/16/48

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WAG/16/48

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym:    

  1. Morka Julita – Gdańsk

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.