O
oddziale

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSOZ/16/02

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSOZ/16/02

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniona  została z dniem  09.02.2016 r. Pani Emilia Bojsza z Gdańska.  

Uzasadnienie:

Pani Emilia Bojsza wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lutego 2016 r.