Kontakt
z oddziałem
Jesteś tutaj: Strona główna  › O oddziale  › Kontakt z oddziałem

Kontakt z oddziałem

Spis telefonów wg lokalizacji:

 

Dane adresowe

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

dojazd: mapka

Adres do korespondencji (KANCELARIA POW NFZ)
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

Delegatura w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk

Ważne telefony

Całodobowa Infolinia Oddziału:

  • 801 002 246  wyłącznie dla krajowych numerów stacjonarnych
  • (58) 58 55 107 dla numerów stacjonarnych, komórkowych i telefonów z zagranicy

Pod wskazanymi numerami telefonów istnieje możliwość uzyskania informacji o:

  • zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń medycznych we wszystkich rodzajach świadczeń;
  • liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;
  • dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń u świadczeniodawcy - (tj. jaki dokument potwierdza prawo do świadczeń);
  • uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - (tj. gdzie uzyskać i jakie dokumenty należy przedstawić aby otrzymać EKUZ)
  • 800 007 793 - bezpłatna infolinia "kolejkowa" – wyłącznie w zakresie liczby osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt dla Pacjenta/ Świadczeniobiorcy


Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 16:00

Sala obsługi: Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 15:45

58 321 85 56  zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i kolejki oczekujących oraz skargi i wnioski;

58 321 86 75  umowy dobrowolne oraz informacje dla pacjenta dotyczące systemu eWUŚ;

e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl;

faks: 58 321 86 48.

Terenowe Punkty Obsługi Ubezpieczonych

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni

ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 15:45

58 321 85 65 - bieżące informacje w zakresie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdzie się leczyć; potwierdzanie zleceń na środki pomocnicze i wydawanie kart zaopatrzenia comiesięcznego; karty EKUZ; wnioski o wydanie danych dostępowych do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 15:45

58 321 85 70 - bieżące informacje w zakresie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdzie się leczyć; potwierdzanie zleceń na środki pomocnicze i wydawanie kart zaopatrzenia comiesięcznego; karty EKUZ; wnioski o wydanie danych dostępowych do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta; umowy dobrowolne.

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Informacja o kartach EKUZ:

ekuz@nfz-gdansk.pl

58 321 85 71

fax 58 32 18 551

Informacja o formularzach z serii E100 i S1

unia@nfz-gdansk.pl

58 321 86 54

58 321 86 55

58 321 86 79

58 321 86 80

fax 58 32 18 551

Informacja w sprawie zwrotu kosztów leczenia w krajach UE/EFTA

e-mail: unia@nfz-gdansk.pl

tel. 58 75 12 741

fax 58 32 18 551

Dyrektywa transgraniczna

e-mail: dyrektywa@nfz-gdansk.pl

tel.  58 75 12 739

fax 58 32 18 551

Delegatura w Słupsku

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

e-mail: slupsk@nfz-gdansk.pl

(58) 32 18 500 - sekretariat

fax (58) 32 18 506

Kierownik Delegatury

(58) 32 18 500  sekretariat

Działy Delegatury

Dział Spraw Świadczeniobiorców

Obsługa Świadczeniobiorców          

(58) 32 18 540

Lecznictwo Uzdrowiskowe                                       

(58) 32 18 541

Wydawanie kart EKUZ                 

(58) 32 18 545

(58) 32 18 532

fax (58) 32-18-547

Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne

(58) 32 18 530

(58) 32 18 533

(58) 32 18 535

(58) 32 18 536

Fax (58) 32 18 537

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Specjaliści działu                                                                                                                                         

(58) 32 18 671, przyjmowanie interesantów: pn-pt w godzinach 9:00 - 11:00.

fax (58) 32 18 674

e-mail: pow@nfz-gdansk.pl


Kontakt dla Świadczeniodawców


Pomorski Oddział Wojewódzki

ul. Podwale Staromiejskie 69

80-844 Gdańsk

fax  (58) 32 18 551  

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i kolejki oczekujących oraz skargi i wnioski

(58) 32 18 556

kolejki oczekujących (XML)

(58) 321 85 72

AP KOLCE

(58) 321 85 73

e-mail:

kolejki.oczekujacych@nfz-gdansk.pl

system eWUŚ

(58) 321 86 75

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Specjaliści działu                                                                                                                                          

(58) 32 18 671, przyjmowanie interesantów: pn-pt w godzinach 9:00 - 11:00.

fax (58) 32 18 674

e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Opieka zdrowotna w krajach UE/EFTA
(58) 32 18 571

fax (58) 32 18 551

Transgraniczna opieka zdrowotna                                                         

(58) 75 12 739

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE

(58) 75 12 741, 744

Rozliczanie formularzy E 125 PL                               

(58) 75 12 740, 742

Weryfikacja formularzy E 125                                                   

(58) 32 18 656

Wydział Gospodarki Lekami

Umowy na wystawianie i realizację recept refundowanych, Uprawnienia do Portalu Personelu i systemu e-WUŚ dla osób posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept      

(58) 32 18 697

Przydzielanie numerów dla recept lekarskich, obsługa Portalu Personelu, Przekazywanie danych

w komunikacie LEK                                                                                                                                     

(58) 32 18 696

Uzgodnione zestawienia zbiorcze                                                                                                        

(58) 32 18 696,

(fax) (58) 32 18 601

Programy lekowe i chemioterapia                                                        

(58) 32 18 607

(58) 32 18 608

Pomorski Oddział Wojewódzki

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

 

Dyrekcja Pomorskiego OW NFZ

Sekretariat: (58) 75 12 518

Fax: (58) 75 12 516

Rzecznik Prasowy

Rzecznik: (58) 75 12 517

Wydział Organizacyjny

Naczelnik wydziału: (58) 75 12 588

Zespół Radców Prawnych

Radcy prawni: (58) 75 12 514\

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Specjaliści wydziału (58) 75 12 772,

(58) 75 12 773

Wydział Księgowości

Rozliczenia ze świadczeniodawcami                                                                     

(58) 75 12 651

Rozliczenia z aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi                                           

(58) 75 12 649

Rozliczenia z tytułu wystąpień pokontrolnych i windykacji należności   

(58) 75 12 561

Rozliczenia za uprawnionych z UE                                                                                         

(58) 75 12 650

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

Specjaliści działu: (58) 75 12 644, 

(58)75 12 646

Dział Rozliczania Umów

Rozliczenia POZ

(58) 75 12 643

(58) 75 12 665

(58) 75 12 659         

Rozliczenia AOS                                              

(58) 75 12 641

(58) 75 12 660

(58) 75 12 665

Rozliczenia SZP                                               

(58) 75 12 641,  75 12 642

(58) 75 12 643,  75 12 665

(58) 75 12 659,  75 12 660

(58) 75 12 669,  75 12 674            

Rozliczenia PSY                                              

(58) 75 12 669

(58) 75 12 674          

Rozliczenia REH                                              

(58) 75 12 669            

Rozliczenia SPO                                                              

(58) 75 12 643

(58) 75 12 659        

Rozliczenia OPH                                                             

(58) 75 12 665             

Rozliczenia STM                                                             

(58) 75 12 669

(58) 75 12 674

Rozliczenia UZD                                                             

(58) 75 12 641            

Rozliczenia RTM, PDiT                                                            

(58) 75 12 642           

Rozliczenia PRO                                                             

(58) 75 12 641     

Rozliczenia SOK                                                              

(58) 75 12 660

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dział Kontraktowania Świadczeń

Sekcja POZ

(58)75 12 531

(58)75 12 543

(58) 75 12 553

(58) 75 12 554

(58) 75 12 676

Sekcja AOS i ASDK                                                                       

(58) 75 12 535

(58) 75 12 556

(58) 75 12 557

(58) 75 12 511

Sekcja REH, PSY i OPD

REH (rehabilitacja)

(58) 75 12 576

PSY (psychiatria)                                                                           

(58) 75 12 637

(58) 75 12 555

(58) 75 12 506

OPD (opieka długoterminowa)               

(58) 75 12 533

Sekcja SZP (SZP i SZP-R) i SOK

(58) 75 12 536

(58) 75 12 757

(58) 75 12 750

(58) 75 15 540

(58) 75 12 510

Sekcja STM (stomatologia)                                                       

(58) 75 12 534

(58) 75 12 708

(58) 75 12 566

Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników

Specjaliści                                                                         

(58) 75 12 532, 75 12 630,

(58) 75 12  631, 75 12 633,

(58) 75 12 634, 75 12 635,

(58) 75 12 636, 75 12 735

fax  (58) 75 12 632, -736, -737

Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń

Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń

(58) 75 12 564

(58) 75 12 569

(58) 75 12 661

(58) 75 12 549

(58) 75 12 546

(58) 75 12 560

Sekcja Analiz POZ

(58) 75 12 541,

(58) 75 12 545,

(58) 75 12 730

Sekcja Analiz Świadczeń

(58) 75 12 749

(58) 75 12 679

Wydział Kontroli

Specjaliści wydziału

(58) 75 12 717

Wydział Informatyki

Dział Aplikacji

Specjaliści działu                                            

(58) 75 12 563

(58) 75 12 573

Dział Eksploatacji i Infrastruktury

Specjaliści działu                                                            

(58) 75 12 599

(58) 75 12 701

Wydział Kadr i Szkoleń

Specjaliści wydziału                                                      

(58) 75 12 583

Delegatura w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk

e-mail: slupsk@nfz-gdansk.pl

(58) 32 18 500

fax (58) 32 18 506

Kierownik Delegatury

(58) 32 18 500  sekretariat

Działy Delegatury

Obsługa Świadczeniobiorców                  

(58) 32 18 540

Dział Finansowy                        

(58) 32 18 511 – 515

Sekcja Świadczeń Opieki Zdrowotnej                       

(58) 32 18 520 – 521

Lecznictwo Uzdrowiskowe                                       

(58) 32 18 541

Wydawanie kart EKUZ                 

(58) 32 18 545

fax (58) 32-18-547

 

Punkty Obsługi Ubezpieczonych POW NFZ
    lista Punktów
  Wydawanie kart EKUZ i formularzy E-100 lista Punktów