Informacje dla pacjentów
- archiwalne

Informacje dla pacjentów - archiwalne

  • Informacja w sprawie zmiany terminu ważności karty EKUZ

    Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, od 4 sierpnia br. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana nie jak dotąd na dwa, ale na trzy miesiące.

    Stosowne zarządzenie w sprawie okresu ważności EKUZ, wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, zostało podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 3 sierpnia br. Jednocześnie, decyzją Prezesa NFZ, prowadzone są dalsze prace mające umożliwić wydawanie Karty na okres co najmniej sześciu miesięcy. Planowany termin 1 stycznia 2011 r.

    źródło: Centrala NFZ w Warszawie

    data publikacji informacji: 9 sierpnia 2010 r.