Dla
świadczeniodawcy

Podstawy przeprowadzania kontroli realizacji umów

Podstawą do przeprowadzania kontroli przez Oddział wojewódzki NFZ

  • art. 64 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - dla kontroli świadczeniodawców oraz ordynacji lekarskich,
  • art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 47 ustawy o refundacji leków – dla kontroli aptek,
  • art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 48 ustawy o refundacji leków – dla kontroli osób uprawnionych określonych w art. 2 ust. 14 ustawy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723).

Zarządzenie nr 128/2017/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.)..

źródło: Wydział Kontroli

data aktualizacji: 16 lutego 2018 r.