Dla
świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy

Schemat postępowania świadczeniodawcy wobec pacjenta z kraju UE lub EOG

Świadczenia udzielane pacjentom z UE lub EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) nie w każdej sytuacji mogą być sfinansowane przez NFZ. Czasami obowiązek zapłaty spoczywa na pacjencie. Aby możliwe było rozliczenie świadczeń przez NFZ, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków i postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.

  1. Świadczenie musi być objęte umową z NFZ.

  2. Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia.

    aktualizacja: 4 stycznia 2011 r.

  3. Rozliczenie z NFZ powinno być zgodne z ustaloną procedurą:

    Komunikat w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  4. Wzory dokumentów ze strony Centrali NFZ: EKUZformularze serii E 100.