Dla
świadczeniodawcy

Podstawy prawne

Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn. zm.) warunkiem wejścia w życie rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Przydatne rozporządzenia dotyczące leczenia w krajach Unii Europejskiej są na bieżąco aktualizowane na stronie Centrali NFZ.