Dla
świadczeniodawcy

Plan zakupu świadczeń

Plan zakupu świadczeń na rok 2019

  • plik xls - odczytywany  m.in. za pomocą programu MS Excel
  • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 lutego 2019 r.

Plan zakupu świadczeń na rok 2019

  • plik xls - odczytywany  m.in. za pomocą programu MS Excel
  • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 listopada 2018 r.