Dla
świadczeniodawcy

Protesty i odwołania w roku 2018

Protesty i odwołania w roku 2018

Odwołania

*Decyzje są publikowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

Kod postępowania Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-18-000019/OPH/15/1/15.2181.028.02/01 Fundacja Hospicyjna ul. D. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk 08.03.2018 PDF

12.03.2018

 

 Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-18-000034/SOK/11/1/11.4132.003.12/01 26.04.2018 PDF 26.04.2018 PDF

26.04.2018/

26.04.2018