Dla
świadczeniodawcy

Plan zakupu świadczeń

Plan zakupu świadczeń na rok 2018

  • plik xls - odczytywany  m.in. za pomocą programu MS Excel
  • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 czerwca 2018 r.

Plan zakupu świadczeń na rok 2018

  • plik xls - odczytywany  m.in. za pomocą programu MS Excel
  • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 25 maja 2018 r.

Plan zakupu świadczeń na rok 2018

  • plik xls - odczytywany  m.in. za pomocą programu MS Excel
  • plik PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 8 marca 2018 r.