Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszone 17 września 2018 r.

17-09-2018 11:45:00

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 17 września 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.12.2018 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-18-000230/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000231/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
 • 11-18-000232/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000233/PSY/04/1/04.2701.001.02/01
 • 11-18-000234/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000235/PSY/04/1/04.4730.021.02/01
 • 11-18-000236/PSY/04/1/04.4750.021.02/01
 • 11-18-000237/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000238/PSY/04/1/04.2724.021.02/01
 • 11-18-000239/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000240/PSY/04/1/04.4712.021.02/01
 • 11-18-000241/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 11-18-000242/PSY/04/1/04.4700.021.02/01

Ogłoszenia o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 533, -555, -576, -667
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 września 2018 r.

  Wszystkie aktualności