Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania konkursowe dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne ogłoszone 07.11.2018 r.

07-11-2018 15:53:04

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 7 listopada 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 10.12.2018 r. w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Postępowania w trybie rokowań o kodach:

 • 11-18-000263/LSZ/03/6/04
 • 11-18-000264/LSZ/03/6/04
 • 11-18-000265/LSZ/03/6/03.4660.033.02/04

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 536, -757.
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 listopada 2018 r.

  Wszystkie aktualności