Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Cena oczekiwana w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,ogłoszonych w dniu 10.05.2019 r.

10-05-2019 12:40:52

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej  w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  1. 11-19-000138/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 – badania rezonansu magnetycznego (RM) cena oczekiwana 1,00 zł.
  2. 11-19-000139/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 - badania rezonansu magnetycznego (RM) cena oczekiwana 1,00 zł.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 10 maja 2019 r.

  Wszystkie aktualności