Refundacja
leków

Informacje dla wystawiających recepty

Przypomnienie o zmianach w systemie generowania numerów recept od dnia 1 stycznia 2017 roku.

14-12-2016 15:42:08

Szanowni Państwo

Osobami uprawnionymi do wystawiania recept refundowanych są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept (lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, starsi felczerzy, pielęgniarki i położne).

Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy nadawanie unikalnych numerów identyfikujących recepty oraz kontrola ordynacji lekarskich. Nadawanie numerów recept dla osób uprawnionych, którzy nie realizują umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ przebiega za pośrednictwem Portalu Personelu i wymaga uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. W związku z faktem, że z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasają wszystkie umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, wymagana jest aktualizacja danych osób posiadających powyższą umowę w celu generowania numerów recept od 1 stycznia 2017 roku.


W tym celu należy wypełnić w Portalu Personelu i przesłać do Oddziału:

1. wniosek aktualizacyjny (do przekazania wyłącznie w postaci elektronicznej),

2. wniosek o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept (dostępny w Portalu Personelu po akceptacji przez Oddział wniosku aktualizacyjnego, do przekazania w postaci elektronicznej i papierowej).

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 16 listopada 2016 roku Fundusz utrzyma dostęp do Portalu Personelu dla osób, które nie zaktualizowały swoich danych osobowych i nie przekazały wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept jeszcze do 30 czerwca 2017. Po tej dacie nadal będzie możliwe uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, jednak wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dostępu do portalu, który wymaga dokonania potwierdzenia tożsamości we właściwym oddziale Funduszu.

 

Poniżej podajemy dane teleadresowe do Wydziału Gospodarki Lekami:

  • Korespondencja:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

  • Kontakt osobisty:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Podwale Staromiejskie 69

80-844 Gdańsk

Tel. 58 32 18 697

 

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 grudnia 2016 r.

  Wszystkie aktualności