O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2016 r.

29-06-2016 [WAG-Z.261.3.2016] - Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy bazodanowych - zakończone

29-06-2016 14:53:06

[WAG-Z.261.3.2016] - Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy bazodanowych - zakończone

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 29 czerwca  2016  r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 29 czerwca 2016  r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 8 lipca 2016 r.

  Wszystkie aktualności