O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2015 r.

[WAG-Z.261.2.2015] - Rozbudowa dwóch macierzy 3PAR

02-09-2015 16:30:53

[WAG-Z.261.2.2015] - Rozbudowa dwóch macierzy 3PAR - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 2 września 2015 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 2 września 2015 r.

data publikacji: 7 września 2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 18 września 2015 r.

  Wszystkie aktualności