O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2015 r.

[WAG-Z.261.1.2015] - Transmisja danych WAN - aktualizacja: 10.03.2015 r.

18-02-2015 15:48:57

[WAG-Z.261.1.2015] - Transmisja danych WAN - zakończone

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 18 lutego 2015 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 18 lutego 2015 r.

data publikacji: 20 lutego 2015 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 23 lutego 2015 r.

Pytania i odpowiedzi - zmiana treści SIWZ:

data publikacji: 2 marca 2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 10 marca 2015 r.

  Wszystkie aktualności