O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2015 r.

[ WAG-Z.261.3.2015] - Usługi pocztowe i kurierskie - aktualizacja: 28.10.2015 r.

08-10-2015 14:12:53

[WAG-Z.261.3.2015] - Usługi pocztowe i kurierskie - w toku.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 8 października 2015 r.

data publikacji: 13 października 2015 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 13 października 2015 r.

data publikacji: 13 października 2015 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 28 października 2015 r.

 

  Wszystkie aktualności