O
oddziale

Aktualności

Pomorski NFZ realizuje zapisy ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne

06-03-2019 15:06:19

Po wejściu w życie od 1 lipca 2018 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności pomorski oddział NFZ zwiększył nakłady na świadczenia w zakresie dostępu do rehabilitacji leczniczej i sfinansował wszystkie świadczenia medyczne w tym zakresie zrealizowane na rzecz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W okresie od lipca do grudnia 2018 roku ze świadczeń rehabilitacji leczniczej na podstawie posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności skorzystało 4216 pacjentów. Za ponad 45,5 tysiąca świadczeń wykonanych w tym okresie pomorski NFZ zapłacił prawie 3,7 miliona złotych.

2706 pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności skorzystało również w okresie od lipca do grudnia ubiegłego roku na mocy przywoływanej ustawy z ponad 5,3 tysiąca świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o łącznej wartości przekraczającej 350 tysięcy złotych.

Z usług  obejmujących zaopatrzenie w wyroby medyczne, takie jak między innymi protezy słuchu, przedmioty ortopedyczne, przedmioty z zakresu optyki okularowej oraz środki pomocnicze, na podstawie zapisów  ustawy  skorzystało 2086 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W czasie obowiązywania ustawy do pomorskiego NFZ wpłynęła w 2018 roku zaledwie jedna skarga, szybko wyjaśniona z poradnią rehabilitacyjną, związana z rejestracją osoby niepełnoprawnej na zabiegi fizjoterapeutyczne. W tym roku w trakcie rozpatrywania przez NFZ  jest jedno zażalenie na brak respektowania przez podmiot medyczny dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności pacjenta.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 marca 2019 r.

  Wszystkie aktualności