O
oddziale

Aktualności

Pomorski NFZ jako pierwszy w Polsce zamknął z sukcesem rok 2018

22-02-2019 14:08:56

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ostatecznie podsumował wydatki poniesione w roku 2018 na świadczenia związane z Ochroną Zdrowia. Łączne nakłady wyniosły prawie 4,9 mld złotych, to jest o 295,8  mln zł więcej niż w roku 2017.

Z tej kwoty najwięcej, bo ponad 2,4 mld zł, przeznaczono w minionym roku na leczenie szpitalne.

Ponad 676 milionów złotych pochłonęły wydatki na podstawową opiekę zdrowotną (POZ).

Wizyty i zabiegi u lekarzy specjalistów kosztowały pomorski Fundusz ponad 310 mln zł.

Ponad 530 mln zł to wydatki poniesione na refundację leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Kolejne znaczące pozycje po stronie kosztów pomorskiego NFZ w roku 2018 to m.in.:

  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - prawie 181 mln złotych
  • rehabilitacja lecznicza - ponad 133 mln zł
  • świadczenia opieki medycznej kontraktowane odrębnie (obejmujące m.in. dializoterapię otrzewnową, hemodializoterapię, żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych, badania genetyczne, badania PET i leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej) – 125 mln zł
  • leczenie stomatologiczne – 112 mln zł
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – około 61 mln zł
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne – ponad 60 mln zł
  • opieka paliatywna i hospicyjna – ponad 47 mln zł
  • lecznictwo uzdrowiskowe – ponad 31 mln zł.

Wart szczególnego podkreślenia jest fakt, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  sfinansował nie tylko wszystkie świadczenia zdrowotne wykonane w 2018 roku zgodnie z kwotami zawartymi w kontraktach, ale zapłacił również za wszystkie świadczenia wykraczające poza wartość zawartych umów. Łączna kwota obejmująca te ponadumowne świadczenia wyniosła prawie 33 miliony zł, z czego najwięcej, prawie 12,5 mln zł, przeznaczono na świadczenia szpitalne. Kolejne pozycje to: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w której na sfinansowanie świadczeń wykraczających poza wartość umów wydano niespełna 9,4 mln zł, rehabilitacja z kwotą ponad 4,6 mln zł oraz opieka psychiatryczna  z niespełna 2,5 mln zł. Ponad 1,5 mln zł kosztowały pomorski NFZ wykraczające poza wartość podpisanych umów świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, a 1,3 mln świadczenia stomatologiczne.

Wejście w życie w maju 2018 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności zobligowało pomorski NFZ do zwiększenia nakładów na rehabilitację leczniczą. W tym zakresie POW NFZ sfinansował wszystkie świadczenia wykonane na rzecz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponad 251 mln zł, a więc o ponad 32 mln zł więcej niż w 2017 roku, wyniosły  nakłady pomorskiego NFZ w roku 2018 na programy lekowe realizowane w ramach leczenia szpitalnego. Pozwoliło to na całkowitą likwidację kolejek oczekujących na rozpoczęcie leczenia w większości realizowanych  programów. W programie leczenia stwardnienia rozsianego kolejka w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się z 99 pacjentów do 31, natomiast w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową kolejka zmniejszyła się z 618 oczekujących pacjentów do 143.  Pomorski NFZ  zapewnił również środki finansowe w wysokości 5 mln zł na uruchomienie w 2018 roku w województwie pomorskim dziewięciu nowych programów lekowych.  Powstały też w 2018 roku nowe miejsca udzielania świadczeń, co poprawiło istotnie dostęp do specjalistycznego leczenia. W zakresie chemioterapii, na którą w minionym roku wydano ponad 88 mln zł, pacjenci mieli zapewniony dostęp do leczenia bez żadnych ograniczeń. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie tych świadczeń były większe o ponad 6 mln zł niż w roku 2017 i umożliwiły sfinansowanie wszystkich wykonanych świadczeń z tego zakresu.

Blisko 3,8 mln zł kosztowało pomorski Fundusz sfinansowanie wszystkich świadczeń wykonanych w ramach realizowanych w ubiegłym roku w województwie pomorskim dwóch programów pilotażowych związanych z powołaniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie oraz uruchomieniem opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach programu „POZ PLUS” w trzech placówkach na obszarze Gdańska.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przeznaczył ponadto w roku 2018 ponad 42 mln zł na realizację programu dla seniorów 75+  w części związanej z refundacją leków.

Mając na uwadze zapewnienie lepszego dostępu do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  dla pacjentów korzystających po raz pierwszy z pomocy lekarzy specjalistów  zwiększono w 2018 roku liczbę porad zakontraktowanych dla tych pacjentów i w pełni je sfinansowano.

Wzrost nakładów na świadczenia  diagnostyczne kosztochłonne, obejmujące badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej (z 21,7 mln zł w roku 2017 do 22,6 mln zł  w roku 2018 i rezonansu magnetycznego (z 26,3 mln zł w roku 2017  do 27,8 mln zł w roku 2018)  oraz badania endoskopowe (gastroskopia –  z 5 mln zł w roku 2017 do 5,4 mln zł w roku 2018; kolonoskopia – z 9 mln zł w roku 2017 do 9,9 mln zł w roku 2018), pozwolił na zauważalne skrócenie czasu oczekiwania przez pacjentów na te usługi medyczne.

Podobny cel miało zwiększenie wydatków na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego u osób cierpiących na choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów. W 2018 roku przeznaczono na ten cel ponad 61 mln zł, a zapłata za świadczenia ponadumowne pozwoliła na wykonanie w skali roku dodatkowo prawie 1,2 tys. zabiegów). Znacznemu zwiększeniu uległo też finansowanie zabiegów usunięcia zaćmy.  W 2018 roku nakłady wyniosły ponad 40 mln zł i były większe od tych z 2017 roku o 0,8 mln złotych.

Warto też podkreślić, że w 2018 roku Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń do tej pory niekontraktowanych w naszym regionie, takich jak przeszczepy wątroby, płuca, serca i płuca oraz komórek wysp trzustkowych.

źródło: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 lutego 2019 r.

  Wszystkie aktualności