Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza ogłoszonym w dniu 09.04.2019 r.

09-04-2019 14:19:03

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza:

  • 11-19-000118/REH/05/1/05.1310.209.02/01  – 1,05 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że kwota postępowania uwzględnia 5% środków przeznaczonych na zakres skojarzony o kodzie 05.1310.509.02- fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2019 r.

  Wszystkie aktualności