Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie rokowań dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

09-07-2018 14:41:09

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 9 lipca 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 16.08.2018 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Postępowania w trybie rokowań o kodach:

 • 11-18-000203/AOS/02/3/02.0000.078.02/03
 • 11-18-000204/AOS/02/3/02.0000.079.02/03
 • 11-18-000205/AOS/02/1/02.1020.001.02/03

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również dane kontaktowe, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 637, -557, -511, -535
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lipca 2018 r.

  Wszystkie aktualności