Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszone 16.05.2018 r.

16-05-2018 13:32:15

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 16 maja 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2018 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-18-000055/PSY/04/1/04.4750.021.02/01
 • 11-18-000056/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000057/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000058/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000059/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000060/PSY/04/1/04.4716.021.02/01
 • 11-18-000061/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 11-18-000062/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000063/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000064/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000065/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000066/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000067/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000068/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000069/PSY/04/1/04.1740.008.02/01
 • 11-18-000070/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000071/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000072/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000073/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000074/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000075/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000076/PSY/04/1/04.4702.021.02/01
 • 11-18-000077/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000078/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000079/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000080/PSY/04/1/04.1740.007.02/01
 • 11-18-000081/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000082/PSY/04/1/04.4756.021.02/01
 • 11-18-000083/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000084/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
 • 11-18-000085/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000086/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000087/PSY/04/1/04.2704.020.02/01
 • 11-18-000088/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000089/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
 • 11-18-000090/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 11-18-000091/PSY/04/1/04.1740.007.02/01
 • 11-18-000092/PSY/04/1/04.4746.021.02/01
 • 11-18-000093/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000094/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000095/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000096/PSY/04/1/04.1746.007.02/01
 • 11-18-000097/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000098/PSY/04/1/04.2726.021.02/01
 • 11-18-000099/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000100/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
 • 11-18-000101/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000102/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000103/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000104/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000105/PSY/04/1/04.4740.002.02/01
 • 11-18-000106/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 11-18-000107/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000108/PSY/04/1/04.1707.007.02/01
 • 11-18-000109/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000110/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000111/PSY/04/1/04.4712.021.02/01
 • 11-18-000112/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000113/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000114/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000115/PSY/04/1/04.1790.007.02/01
 • 11-18-000116/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 11-18-000117/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000118/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000119/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000120/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000121/PSY/04/1/04.5172.003.02/01
 • 11-18-000122/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000123/PSY/04/1/04.2701.001.02/01
 • 11-18-000124/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000125/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000126/PSY/04/1/04.1780.007.02/01
 • 11-18-000127/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000128/PSY/04/1/04.2708.001.02/01
 • 11-18-000129/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000130/PSY/04/1/04.4733.021.02/01
 • 11-18-000131/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 11-18-000132/PSY/04/1/04.4748.021.02/01
 • 11-18-000133/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000134/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000135/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000136/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
 • 11-18-000137/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000138/PSY/04/1/04.1746.007.02/01
 • 11-18-000139/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000140/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 11-18-000141/PSY/04/1/04.4750.021.02/01
 • 11-18-000142/PSY/04/1/04.1706.007.02/01
 • 11-18-000143/PSY/04/1/04.2714.020.02/01
 • 11-18-000144/PSY/04/1/04.4704.021.02/01
 • 11-18-000145/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 11-18-000146/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000147/PSY/04/1/04.4750.021.02/01
 • 11-18-000148/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000149/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000150/PSY/04/1/04.4730.021.02/01
 • 11-18-000151/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
 • 11-18-000152/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000153/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000154/PSY/04/1/04.1740.007.02/01
 • 11-18-000155/PSY/04/1/04.2706.020.02/01
 • 11-18-000156/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000157/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000158/PSY/04/1/04.2724.021.02/01
 • 11-18-000159/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 11-18-000160/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000161/PSY/04/1/04.1746.007.02/01
 • 11-18-000162/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000163/PSY/04/1/04.1746.007.02/01
 • 11-18-000164/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000165/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000166/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000167/PSY/04/1/04.4750.021.02/01
 • 11-18-000168/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000169/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 11-18-000170/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000171/PSY/04/1/04.1740.007.02/01
 • 11-18-000172/PSY/04/1/04.1707.007.02/01
 • 11-18-000173/PSY/04/1/04.1790.007.02/01
 • 11-18-000174/PSY/04/1/04.2704.020.02/01
 • 11-18-000175/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000176/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000177/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 11-18-000178/PSY/04/1/04.1746.007.02/01
 • 11-18-000179/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000180/PSY/04/1/04.4732.021.02/01
 • 11-18-000181/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
 • 11-18-000182/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 11-18-000183/PSY/04/1/04.1790.007.02/01
 • 11-18-000184/PSY/04/1/04.1780.008.02/01
 • 11-18-000185/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 11-18-000186/PSY/04/1/04.4750.021.02/01

Ogłoszenia o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 533, -555, -576, -667
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 maja 2018 r.

  Wszystkie aktualności