Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszone 10 lipca 2018 r.

10-07-2018 11:38:37

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 10 lipca 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2018 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-18-000206/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000207/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000208/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000209/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000210/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000211/PSY/04/1/04.2708.001.02/01
 • 11-18-000212/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000213/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000214/PSY/04/1/04.1780.008.02/01
 • 11-18-000215/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000216/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
 • 11-18-000217/PSY/04/1/04.1744.007.02/01
 • 11-18-000218/PSY/04/1/04.1701.001.02/01

Ogłoszenia o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 533, -555, -576, -667
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2018 r.

  Wszystkie aktualności