Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

27-04-2018 15:30:00

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 27 kwietnia 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.08.2018 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-18-000048/AOS/02/1/02.1008.001.02/01
 • 11-18-000049/AOS/02/1/01
 • 11-18-000050/AOS/02/1/02.1008.001.02/01
 • 11-18-000051/AOS/02/1/02.1210.001.02/01

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również dane kontaktowe, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 637, -557, -511, -535
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 kwietnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności