Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania konkursowe dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszone 27.03.2018 r.

27-03-2018 14:44:38

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 27 marca 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.05.2018 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

  • 11-18-000035/LSZ/03/5/01
  • 11-18-000036/LSZ/03/5/01

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 32 18 600, -607
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2018 r.

  Wszystkie aktualności