Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania konkursowe dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszone 04.01.2018 r.

04-01-2018 15:26:51

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 4 stycznia 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.03.2018 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Postępowania konkursowe o kodach:

 • 11-18-000014/LSZ/03/5/01,
 • 11-18-000015/LSZ/03/5/01,
 • 11-18-000016/LSZ/03/5/01.

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 32 18 600, -607
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 stycznia 2018 r.

  Wszystkie aktualności