Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, ogłoszonego w dniu 24.04.2018 r.

27-04-2018 15:09:53

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informuje o odwołaniu niżej wymienionego postępowania konkursowego:

  • 11-18-000047/LSZ/03/6/03.4654.033.02/01

Jednocześnie informujemy, że ponowne ogłoszenie postępowania planowane jest na przyszły tydzień.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 27 kwietnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności